n de zomer van 2015 werd ik in diverse kerken geconfronteerd met een kruisweg. Verschillende schilderijen veelal met Jezus er op die het kruis draagt. Ik kreeg de motivatie om ook een kruisweg te maken maar dan anders. Zo maakte ik heel verschillende schilderijen met een onderwerp/thema uit die laatste dagen van Jezus. Ik hoopte de Kruisweg te mogen tonen in de lukaskerk van Veldwijk in de veertig dagen tijd . Zo kan ik de schilderijen tonen aan een groter publiek. En dat is allemaal gerealiseerd in de Lukaskerk van Ermelo.

Vanaf Aswoensdag en dan zeker tot en met stille zaterdag (26 maart 2016) is de kruisweg daar te bezichtigen. Hier een tweetal schilderijen. Het eerste heeft als titel: “Jezus met die verrekte doornenkroon” het tweede: “Het laatste avondmaal”. Op woensdagavond 2 maart 2016 is de kruisweg bekeken en besproken in de lukaskerk. Samen met ongeveer dertig mensen. Dat was een fijne inspirerende avond. De complete kruisweg staat elders op deze website.

Het leerhuis van Harderwijk samen met het leerhuis van Ermelo organiseerde in de Lukaskerk een avond met als onderwerp: De Kruisweg. Dat was 21 februari 2018 in de Lukaskerk. Aanvang 20.00 uur. Ook dat was weer een verrassende avond met belangstellende mensen.

Op zaterdag 31 maart 2018 zijn de schilderijen van de Kruisweg weggehaald uit de Lukaskerk.

Vanaf 7 maart 2019 hangt de Kruisweg in de protestantse kerk “De Ikker”in Burgum (mijn geboorte plaats).