Project Description

3. Het derde gebod: de naam van God niet zomaar gebruiken

Titel van het schilderij: zelfstandig zijn

De mens meent nogal eens dat hij of zij iets moet doen omdat God het zo wil. Dat menen we dan. Zo halen we God bij onze bedoelingen. Maar dan verschuil je je achter de godheid. En God wil niet altijd bij onze zaken betrokken zijn. Zodoende ontlopen we eigen verantwoordelijkheid. We moeten juist zelf verantwoordelijk blijven voor ons doen en laten.

Vandaar dit schilderij: zelfstandig zijn